f   y 

pr

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวกิจกรรม
  • สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมใจประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน